Reizen door Zeeland

Het vervoerssysteem in Zeeland gaat veranderen. Vanaf 2025 kunnen reizigers in Zeeland kiezen uit een ideale mix van (openbare) vervoersmiddelen (klein en groot), opstappunten waar comfortabel gewacht kan worden en gebruikmaken van slimme apps waarmee reizen gepland, geboekt en tegelijk betaald kunnen worden.

Snel voorbij rijdend voertuig op snelweg

Mensen willen veilig, snel en gemakkelijk van deur tot deur kunnen reizen. Het vervoerssysteem zoals het nu werkt, past steeds minder bij deze tijd. De behoeften van inwoners en toeristen vragen om andere, nieuwe oplossingen. Daarom hebben alle Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en betrokken partijen toegewerkt naar een nieuw vervoersplan; de Regionale Mobiliteitsstrategie (Bekijk PDF). In de strategie staat te reiziger centraal.  

Wat verandert er?

In het nieuwe systeem kiezen reizigers uit een mix van vervoersmiddelen. Grote afstanden zijn af te leggen met de grote bus, boot of trein. Vanaf de verschillende opstappunten is het mogelijk om over te stappen op de flextaxi, buurtbus, vrijwilligersinitiatieven, carpoolinitiatieven en deelvervoersmiddelen. Voor mensen die slecht ter been zijn of voor jongeren die naar school moeten, blijft vervoer beschikbaar.

Waarom een nieuw systeem?

Een groot deel van de dag rijden de grote bussen leeg rond en tegelijk is er weinig vervoer beschikbaar in de avonduren en in het weekend. In het nieuwe vervoersplan wordt het zelfde budget beter ingezet. Op die manier kunnen reizigers sneller reizen op de lange afstanden en zijn veel meer plekken in Zeeland straks beter bereikbaar.

Waarom is goed publiek vervoer belangrijk?

In Zeeland wordt er vooral gereisd met eigen vervoersmiddelen, zoals de auto en fiets. Een klein deel van de Zeeuwen reist met het openbaar vervoer (zoals bus en trein) en/of het doelgroepenvervoer (zoals WMO-taxi en leerlingenvervoer). Ondanks dat dit een klein deel van de reizigers is, is dit een belangrijk onderdeel van het Zeeuwse mobiliteitssysteem. Zonder deze mogelijkheden zou een deel van de Zeeuwse samenleving (bijvoorbeeld) niet naar school, een ziekenhuis of op bezoek bij familie kunnen gaan.

Een gezamenlijk plan

De Regionale Mobiliteitsstrategie is samen met de Zeeuwse gemeenten tot stand gekomen. De strategie werd voorgelegd aan gemeenteraden en aan Provinciale Staten. De Regionale Mobiliteitsstrategie vormt de basis voor het busplan vanaf 2025 en voor de inrichting van de andere vervoersoplossingen in Zeeland. In aanloop naar 2025 zal via pilots al getest worden met nieuwe vormen van vervoer en zullen ook al reis-apps in Zeeland bruikbaar zijn. De grootste verbeteringen zijn vanaf 2025 merkbaar voor de reiziger.