Cookies & privacy

Privacy verklaring website Hoeslimreisjij.nu

De website reizendoorzeeland.nl geeft informatie over het project van de provincie Zeeland om inzicht te krijgen in het reisgedrag in de Zeeuwse regio. Door dit inzicht kan de provincie Zeeland beleid maken om het openbaar vervoer en andere vervoersalternatieven te verbeteren, zodat dit beter aansluit op de reisbehoefte.

Bezoek website

Je kunt deze website anoniem raadplegen. We verzamelen zonder toestemming geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers van onze website. Wel worden statistische gegevens verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. De statistische gegevens (waaronder aantal raadplegingen per pagina) gebruikt de provincie Zeeland om de website reizendoorzeeland.nl te verbeteren. Als je een formulier op onze website invult, worden de door jouw ingevulde gegevens, je naam, e-mailadres en eventueel adres en telefoonnummer, verstuurd. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om jouw inzending te beantwoorden of bijvoorbeeld om aangevraagde informatie te versturen.

 

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

De provincie verstrekt jouw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij de provincie dat moet doen vanwege een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter.
 
 

Jouw AVG rechten en toezicht

Heb je een algemene vraag over privacy op de website reizendoorzeeland.nl of wil je gebruik maken van één van jouw privacyrechten, dan kun je contact opnemen met de Provicie Zeeland.
 
De Functionaris Gegevensbescherming van de Provincie Zeeland houdt toezicht hoe wordt omgegaan met privacy en het verwerken van persoonsgegevens door de Provincie. Als je vragen hebt aan de Functionaris Gegevensbescherming dan kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  
 

Provincie Zeeland
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Inzageverzoek AVG
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E-mail: avg@zeeland.nl

 
Heb je na contact met de Functionaris Gegevensbescherming een klacht over de wijze waarop de provincie Zeeland omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht, dan kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Cookies

Op deze website maken we gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruikt wordt. Deze tool maakt gebruik van cookies - kleine tekstbestanden op de computer - om anoniem standaard informatie over de computer en het klikgedrag op te slaan. De verkregen informatie over het klikgedrag op deze website wordt anoniem door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om statistische rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken, zodat wij vervolgens de website kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Voor het tonen van video's op de website maken we gebruik van YouTube. De video's zijn privacy-vriendelijk ingesteld door “no cookie” instellingen te gebruiken.

Gebruikte cookies

Cookie Vervalterm Partij Doel
_gat_ 1 minuut Google Het aantal verzoeken beperken
_ga* 24 maanden Google
Het onderscheiden van website gebruikers
_gid 24 uur Google
Het onderscheiden van website gebruikers

Cookie voorkeuren aanpassen

No data, needed for the website to work correctly. Always active.

Anonymous data, used for optimalising the website. Always active.

Identifiable data, used for personalised advertising. Optioneel.