Bus, trein en ferry

De bus, trein en ferry zijn vervoersmiddelen die op vaste tijden en volgens een vaste route rijden of varen. Deze vervoersmiddelen verbinden de verschillende regio’s binnen Zeeland met elkaar én met Zuid-Holland, Brabant en België. Het vervoer per bus, trein of ferry wordt aangevuld met flexibele vervoersmiddelen.

Snelle verbindingen

Het nieuw busplan is onderdeel van het nieuwe publiek vervoerssysteem. Er komen snellere bussen die minder vaak stoppen. Daarnaast wil de Provincie Zeeland snellere treinverbindingen en een nieuwe busverbinding tussen Rotterdam en Gent. De buslijnen voor scholieren blijven bestaan. Met flexibel publiek vervoer, zoals deelfietsen en de flextaxi, heb je als scholier meer vervoersmogelijkheden. Ook als je een keer eerder uit bent.

Intercity van de NS in Zeeland

Voorstel voor aanbesteding busconcessie

Connexxion verzorgt tot december 2026 het busvervoer in Zeeland. Voor de periode vanaf 2027 is Provincie Zeeland op zoek naar een nieuwe vervoerder. In de zoektocht naar een nieuwe vervoerder heeft Provincie Zeeland een voorstel voor de aanbesteding opgesteld voor de nieuwe busconcessie in Zeeland. In die aanbestedingsstukken staan de eisen die de Provincie Zeeland stelt aan de busvervoerder. Om te komen tot deze aanbestedingsstukken heeft Provincie Zeeland gesprekken gevoerd met reizigers, buschauffeurs, gemeenten, scholen en vervoerbedrijven.

De komende weken kan iedereen zijn zegje doen over de aanbesteding. Na deze consultatie worden de definitieve aanbestedingsstukken opgesteld, waarna de aanbestedingsprocedure kan starten. In het eerste kwartaal van 2025 wordt er dan gegund, waarna de nieuwe vervoerder volgens planning in december 2026 kan gaan rijden.

Hieronder vind je een overzicht van de uit te vragen lijnen voor de nieuwe busconcessie.

Uit te vragen lijnen busconcessie, vanaf 2026