Nieuws

27 januari 2023

Samen op weg naar een nieuw vervoerssysteem

De komende jaren zal het publieke vervoer in Zeeland stapsgewijs veranderen voor alle reizigers. Door onder andere in te zetten op nieuwe vervoersmiddelen zoals de flextaxi en deelvervoer, het ontwikkelen van apps en het realiseren van mooie opstappunten, wordt Zeeland beter bereikbaar. Het doel is schoner, sneller en slimmer reizen door Zeeland. Op 26 januari 2023 kwamen bestuurders van Zeeland bij elkaar om met elkaar de voortgang van de plannen te bespreken en maakten zij nieuwe afspraken voor de komende periode.
Samen op weg

De komende jaren zal het publieke vervoer in Zeeland stapsgewijs veranderen voor alle reizigers. Door onder andere in te zetten op nieuwe vervoersmiddelen zoals de flextaxi en deelvervoer, het ontwikkelen van apps en het realiseren van mooie opstappunten, wordt Zeeland beter bereikbaar. Het doel is schoner, sneller en slimmer reizen door Zeeland. Op 26 januari 2023 kwamen bestuurders van Zeeland bij elkaar om met elkaar de voortgang van de plannen te bespreken en maakten zij nieuwe afspraken voor de komende periode.