Provincie Zeeland verlengt busvervoer met Connexxion

10 november 2023

Busvervoer

De Provincie Zeeland gaat op korte termijn met de huidige vervoerder, Connexxion, in gesprek om aan te geven dat de Provincie gebruikmaakt van de optie in het contract om het busvervoer met uiterlijk twee jaar te verlengen. Daarmee is busvervoer (inclusief scholierenvervoer en buurtbussen) in de komende drie jaar gegarandeerd (tot december 2026). Hiermee voorkomt Provincie Zeeland dat er een onzekere periode ontstaat wat betreft de vaste buslijnen. Deze periode wordt gebruikt om toe te werken naar de volgende stap in het aanbestedingsproces om een vervoerder te vinden voor de vaste buslijnen vanaf december 2026.

Heeft dit gevolgen voor het nieuwe vervoerssysteem?

Het nieuwe vervoerssysteem staat niet ter discussie. Het nieuwe vervoerssysteem is de oplossing om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de provincie te verbeteren. Provincie Zeeland en gemeenten gaan voortvarend verder met de realisatie van het nieuwe vervoerssysteem. De transitieperiode om de verandering in de mix van vervoer geleidelijk te realiseren wordt wel verlengd, namelijk van 2024-2026. Dit is positief. Provincie en gemeenten kunnen eventuele kinderziekten en knelpunten die bij een systeemverandering horen hierdoor opvangen. Signalen en suggesties van reizigers en diverse partijen om op onderdelen te verbeteren of meer geleidelijk in te groeien, worden meegenomen. Voor andere onderdelen van de RMS, zoals de Mobiliteitscentrale, Hubs, en Maas-app, houden Provincie en gemeenten de huidige planning aan.

De Provincie Zeeland heeft antwoorden geformuleerd op veelgestelde vragen. Op deze pagina vindt u meer informatie.