Rijk investeert zes miljoen euro om publiek vervoer in Zeeland mogelijk te maken

minister_harbers_staatssecretaris_heijnen_en_gedeputeerde_van_der_maas_op_conferentie_bereikbaarheid_voor_iedereen

13 november 2023

Zes miljoen euro voor fijnmazig vervoer

De overgang naar een nieuw publiek vervoerssysteem is een grote verandering voor reizigers in Zeeland. Provincie Zeeland werkt samen met Zeeuwse gemeenten en het Rijk om die overgang goed te organiseren. Daarnaast is het belangrijk om reizigers goed mee te nemen en te betrekken bij de veranderingen. De impuls van het Rijk helpt daarbij. Want alleen samen kunnen we leefbaarheid en de bereikbaarheid van Zeeland verbeteren.

Aanvullend op financiële bijdragen uit Zeeland investeert het ministerie zes miljoen euro: het beschikbare budget wordt onder andere geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van een digitaal platform zodat het plannen, boeken, reizen en betalen via reis-apps mogelijk wordt gemaakt. Tegelijkertijd blijft altijd mogelijk om een reis telefonisch te boeken via de mobiliteitscentrale.

Het Rijk investeert in het Zeeuwse publieke vervoerssysteem omdat het een voorbeeld kan zijn voor andere regio’s. Het is de bedoeling kennis en ervaring op te doen met een digitaal platform voor publiek vervoer voordat dit concept breder in Nederland kan worden toegepast.